Praktisk information


Hvad skal I selv medbringe i Mårslet Privatpasningsordning:

– Bleer til eget forbrug.

– Sutter.

– Skiftetøj, hjemmesko, sko til udendørs brug, overtøj/flyverdragt, huer uden snore, handsker/luffer.

– Barnevogn med en godkendt sele, madras, dyne, pude, sengetøj, og evt. sovedyr. Barnevognen     behøver ikke være spritny og toptunet, bare den er sikker og kan køre. Hos mig er barnevognene indenfor om natten, så de er tørre og lune til børnene skal sove til middag.


Tilsyn

Der føres både anmeldte og uanmeldte tilsyn fra Aarhus Kommune. Tilsynet er i alles interesse og er en sikkerhed for mig, som privat passer, og for jer som forældre. Læs mere om reglerne for tilsyn og reglerne for selvstændige børnepassere på Aarhus Kommunes hjemmeside.


Pædagogisk tilsyn fra Aarhus Kommune ved:

Konsulent, Læring og Udvikling

Anne Kew


Ferie:

Jeg holder ferie 6 uger om året, langt det meste indenfor skolernes ferie. Ved årets start hænges en kalender op på opslagstavlen, hvor alt ferie er noteret.

Skulle jeg derudover få brug for en force majeure fridag, meddeler jeg selvfølgelig dette hurtigst muligt. Ellers holder jeg ingen fri-, afspadserings-, eller kursusdage.


Sygdom:

Skulle jeg blive syg i mere end to sammenhængende dage, får I tilbagebetaling af jeres ydelse, ligesom Aarhus Kommune kræver deres tilskud tilbagebetalt.

Jeg er meget stabil, og det er vigtigt for mig at være det, da det betyder stor tryghed for barnet hver dag at skulle afleveres det samme sted til den samme voksne. Jeg er, 7-9-13, aldrig syg og jeg kan tælle mine sygedage siden 2007 på under fem fingre.


Gæstedagpleje:

I en privat pasningsordning kan man ikke tilbyde gæstedagpleje, da det er mellem jer som forældre og mig som privat passer, der laves en aftale om pasning af jeres barn.

Nogle kan måske føle sig usikre på at vælge en privatpasningsordning fordi der ikke er et “sikkerhedsnet”, der kan tage sig af barnet, hvis passeren er syg. Jeg kan kun understrege at det for mig er vigtigt at være stabil.


Kursus, omsorgsdage mv.

Alle kurser og undervisning jeg deltager i, er uden for pasningordningens åbningstid.

Fordi jeg er selvstændig erhvervsdrivende har jeg ikke afspadsering, omsorgsdage eller andre ekstra fridage, der kan gøre det svært for jer som forældre at finde alternativ pasning.


Privat pasningsordning

I Aarhus Kommune kan man vælge at få tilskud til en privat pasningsordning frem for en kommunal anvist plads.

Den private pasningsordning og dennes hjem skal godkendes af en tilsynsførende fra Aarhus Kommune


Læs mere om Privat pasningsordning på Aarhus Kommunes hjemmeside.


Mårslet Privatpasningsordning  │  v/ Jette Sjørup  │ Præstegårdsvej 6  │ 8320 Mårslet  │ Tlf.: 22 67 37 98  │ mail: jette@maarsletprivatpasningsordning.dk